Veerle Jacobs - Klinisch Psycholoog
 BEGELEIDING

 
1. Individuele psychotherapie
 
adolescenten / volwassenen
 
existentiële vragen, verwerking, trauma, angst, depressie, burnout, identiteit, expressie, Tourette, ...
 
2. Individuele coaching / supervisie

3. Weerbaarheidstraining in groep
 
Ter bevordering van goede communicatie, om te leren omgaan met grenzen
en voor het versterken van zelfrespect en zelfzekerheid…
starten er jaarlijks groepstrainingen in weerbaarheid.
 
 
Wat ?
 
Weerbaarheid heeft te maken met het vermogen in balans te blijven, binnen je eigen mogelijkheden en kwetsbaarheden. 
Een lusteloze of neerslachtige gemoedstoestand, verlegenheid en angst, vermoeidheid of een gevoel van spanning/stress tot defensiviteit en zelfs (verbale) agressie hebben vaak te maken met onvoldoende weerbaarheid in de omgang met anderen. Zelfinzicht is hierbij een belangrijk vertrekpunt.

We leren onze kwaliteiten optimaal benutten en eigen valkuilen en triggers te onderkennen. Daarbij versterken we de nodige strategieën en vaardigheden om hier adequaat mee om te gaan, in voeling met onze eigen noden. 
Vanuit dit contact met onszelf streven we naar een constructief contact met anderen. 
Assertiviteit heeft te maken met het uitdrukken van gedachten, gevoelens en overtuigingen op een directe, eerlijke en afgestemde manier, rekening houdend met je eigen grenzen én de grenzen van de andere.

 
Hoe ?
 
Mijn training bestaat uit meer dan het aanleren van technieken. Ik streef naar bewustwording en zelfinzicht zodat de moeilijkheden aan de kern kunnen aangepakt worden en niet enkel symptoomgericht. De groepsdynamiek werkt motiverend en bevordert ook de integratie van het geleerde in het reële leven.
 
Aan de hand van theorie en praktische oefeningen wordt dieper inzicht verkregen in sociale situaties en ons functioneren daarin. Er wordt aandacht besteed aan adequaat verbaal en non-verbaal gedrag. Dit, bij het hanteren van uiteenlopende situaties. De cursist leert keuzes maken en leert zijn/haar grenzen stellen zonder anderen schade te berokkenen.
 
Doel: jezelf kunnen zijn en toch harmonie bewaren. Een diepgaandere integratie van wat geleerd en geoefend wordt verkrijgt men via de uitvoering van opdrachten naast de sessies.
 
Het is ook mogelijk individueel begeleid te worden rond assertiviteit. Dit kan aanbevolen zijn wanneer het werken in een groep als te bedreigend ervaren wordt, of wanneer de problematiek op zich te zwaar of te persoonlijk is om in groep aan te werken.
 
Praktische informatie
 
1. Individueel intakegesprek (1u)
 
2. Groepstraining:
 
·         8 sessies van 3 uur
 
·         9.30u-12.30u met pauze
 
·         Locatie: Oude Heidestraat 8, 2950 Kapellen
 
·         Aantal deelnemers: 6 tot 8 personen
 
Hierna volgt een afsluitend
 
3. Intensief trainingsweekend:
 
Vrijdag 19.30u tot zondag 17.00u
(datum in overleg met de groepsleden)
 
Locatie:
Kasteel Hof Zevenbergen
Kasteeldreef 22, Ranst
 
 

 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint