Veerle Jacobs - Klinisch Psycholoog
Over mij
 
Veerle Jacobs - klinisch psycholoog
 • BTW.BE 0866.875.637
 • ERKENNINGSNUMMER: 722105872
 • Lid van VVKP & teamlid cel kwaliteit VVKP, lid van BFP
 • Lid werkgroep vorming ervaringsdeskundigheid
 • Lid multidisciplinaire intervisiegroep
 • Erkende supervisor
 • Bestuurslid IKTIC Belgische Tourettevereniging vzw 
 • Lid familieplatform                                                   www.familieplatform.be

  
Denkwijze:

    authenticiteit - potentieel - inzicht - heling - acceptatie - beweging - tools


Doelgroep:
 
Individuele psychologische begeleiding: adolescenten en volwassenen

Ouderbegeleiding: (ouders met bv kind met Tourette, ASS,             andersbegaafdheid, hoogsensitiviteit,...)

Supervisie: psychologen, psychologisch consulenten, coaches
 
Coaching/trainingen/lezingen: adolescenten en volwassenen
                                           (zowel professionelen als betrokkenen)
 
 
Gevolgde opleidingen:
 
Universiteit Gent: Master's degree, Psychologie, Klinische Psychologie
Activities and Societies: sportpraeses
Specialized: Psychoanalytische psychotherapie, clientgerichte psychotherapie en systeemtherapie /relatie- en gezinstherapie
 
Universiteit Gent: Academische lerarenopleiding
 
Benelux-University: Academische basisopleiding in de creatieve kinder- en jeugdpsychotherapie
 
Tilburg University: Masterclasses gespreksvoering + Human Social Functioning Methode Heimler (HSF)
 
Utrecht 11congressen.nl: Masterclasses emotiegerichte therapie (EFT)

Interactie-Academie Antwerpen, Hogeschool Tilburg Nederland, Lessius Antwerpen, Howest Brugge, GOn - studiedag,...:
Diverse bijscholingen, studiedagen (en -reeksen), workshops:
o.m. counseling, coaching, somatic experiencing, NET, slechtnieuwsgesprekken,  GOn, autismespectrumstoornis, syndroom van Gilles de la Tourette, gedachtengoed psychoanalyse,...
 
 
Bijkomende ervaring / expertise:
 
Lector / docent / onderzoeker bij Thomas More Antwerpen
Departement Toegepaste Psychologie (2005 - heden):
 
 • Coördinator & docent "Oriënterend basistraject voor ervaringswerkers in de GGZ" (GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG)" (2016 - heden)
 • Lector + coördinator van het vak ‘Counseling & Coaching’ (2006 - 2016)
 • Werkgroep communicatie + organisatie PsycEvents (2012 - 2016) www.thomasmore.be/psycevents
 • Werkgroep 1e-lijnszorg (2014 - heden)
 • Werkgroep psychosociale rehabilitatie (2014 - heden)
 • Internationale werkgroep ASS (2015 - heden)
 • De 'pen' van vakgroep Klinische Psychologie
 • Oprichten, doceren, coördineren + supervisie van (verdiepings)module postgraduaat “Psychopedagogische Counseling: gespreksvoering met ouders” basismodule + gevorderde module (2000 - heden)
 • Gastlector Banaba Geestelijke Gezondheidszorg (Turnhout): module "Samenwerken in therapeutische context", vak "Groepsprocessen en groepsinteracties" + vak "Multidisciplinair samenwerken" (2014 - heden)
 • Gastlector "Creatieve therapie" bij het vak "Denkkaders" (2014)
 • Lector IPSIG (InterProfessioneel Samenwerken In de Gezondheidszorg)(2011 - heden)
 • Lector Practicum II Klinische Psychologie (2011 – 2013)
 • Begeleiden van stages (2005 - heden)
 • Begeleiden van bachelorproeven (2005 - heden)
 • Persconferentie 29/11/2012 Lezing: “Het belang van knuffelen” voor Vivabox, Global Image http://www.giveahug.be/pers/knuffels_vl.htm
 • Lector ‘gesprekstechnieken II’ (2005 – 2009)
 • Oprichten van de vakken GT-II en C&C)
 • Uitwerking tutoraatsproject sociale vaardigheden·        
 • Meerjarig onderzoeksproject ‘Inzicht in non-verbaal gedrag bij normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis’
 • Medewerking aan OOF-project in samenwerking met de KULeuven (ontwikkeling van jukeboxfilmpjes met gespreksvaardigheden)
 • Aanvragen + prospecteren stageplaatsen (2005 – 2010)
 
Zelfstandige (2003 - heden):
 
 • Individuele, relatie- en gezinstherapie
 
Wellnesscoaching

Screening wervingsreserve bij KERN-IC

Trainer:
 
 • Jarenlange ervaring in het geven van assertiviteitstrainingen en communicatietrainingen.
 • Jarenlange ervaring in het geven van workshops voor ouders, professionelen, ...
 
Spreker:
 
Lezingen
bv. "Opvoeding laat zich niet dwingen" (Vlaamse Vereniging Autisme vzw, Vorming voor onthaalouders, Syndroom van Gilles de la Tourette,...

 
Persconferentie
bv. "Het belang van knuffelen" (Vivabox)
 
Ervaringsdeskundige
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint