top of page

Doelgroep

Individuele psychologische begeleiding: adolescenten en volwassenen

(trauma, existentiële vragen, burnout, depressie, angst, HSP, Tourette, ...)

authenticiteit - potentieel - inzicht - heling - acceptatie - innerlijke rust- beweging - tools


Supervisie: psychologen, coaches, psychologisch consulenten, ...


Naastenbegeleiding: ouders, belangrijke anderen

(i.v.m. kind met Tourette, ASS, andersbegaafdheid, hoogsensitiviteit, ...)


Groepstraject: vorming veerkracht: adolescenten/volwassenen


(Team)coaching/trainingen/lezingen/workshops: 

adolescenten of volwassenen, zowel professionelen als betrokkenen

(Tourettesyndroom, omgaan met tics, ASS, positief opvoeden, omgaan met trauma en (chronische) stress, hoogsensitiviteit, teamwerking, groepsdynamiek, geweldloze communicatie, ...)

bottom of page