top of page

Lezingen/workshops/studiedagen (freelance)

onderwerp op vraag ! - Plaats: op locatie

Klinisch/pedagogisch: professionelen en/of betrokkenen:

Syndroom van Gilles de la Tourette, tics & dwang, ASS, veerkracht, positieve psychologie, gespreksvoering met meerdere persone​n, coaching, motivationele gespreksvoering, conflicthantering, crisisinterventie, slecht nieuwsgesprek, rouw, hoogsensitiviteit, traumahantering, het belang van knuffelen, ...

Bedrijven:


Motiverend leiderschap, (multidisciplinair) samenwerken, teamcoaching, feedbackgesprek, coaching, empowerment, functioneringsgesprek, conflicthanteringgesprek, slecht nieuwsgesprek, assertiviteit, profilering...

bottom of page