top of page

Over mij                                                                       

Veerle Jacobs - klinisch psycholoog

Denk- en werkwijze:

Ik bied mensen graag een veilige haven om tot een dieper bewustzijn te komen en hun eigen potentieel te ontdekken & verder te ontwikkelen. 

Werkvormen: individuele psychotherapie, Somatic Experiencing (vlgs Peter Levine), groepsvorming veerkracht, supervisie of (team)coaching en studiedagen (trauma, stress, tourette, ASS, HB, HSP, ...)


Kernconcepten: authenticiteit - inzicht - patronen doorbreken - heling - potentieel ontvouwen - felt sense- innerlijke rust - communicatie  - beweging - tools - stromen

Gevolgde opleidingen:

Universiteit Gent: Master's degree, Psychologie, Klinische Psychologie

Activities and Societies: sportpraeses

Afstudeerrichtingen (3 majoren): psychoanalytische psychotherapie, clientgerichte psychotherapie en systeemtherapie /relatie- en gezinstherapie

Universiteit Gent: Academische lerarenopleiding

Benelux-University: Academische basisopleiding in de creatieve kinder- en jeugdpsychotherapie

Tilburg University: Masterclasses gespreksvoering + Human Social Functioning Methode Heimler (HSF)

Utrecht 11congressen.nl: Masterclasses emotiegerichte therapie (EFT)

Business & Soul - traject (2021): ondernemerschap met passie

Medex, Interactie-Academie Antwerpen, Hogeschool Tilburg Nederland, Lessius Antwerpen, Howest Brugge, GOn - studiedag,...:

Diverse bijscholingen, studiedagen (en -reeksen), workshops:

o.m. Leadership & Deep Democracy, Geweldige communicatie, Inspirerend coachen, somatic experiencing (Levine), NET, slechtnieuwsgesprekken, GOn, autismespectrumstoornis, syndroom van Gilles de la Tourette, gedachtengoed psychoanalyse,...

Huidige opleiding:

Somatic Experiencing (2021 - 2024)


Bijkomende ervaring / expertise:

Lector / docent / onderzoeker bij Thomas More Antwerpen

Departement Toegepaste Psychologie (2005 - 2020):

 • Coördinator & docent "Oriënterend basistraject voor ervaringswerkers in de GGZ" (GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG)" (2016 - 2019)
 • Lector + coördinator van het vak ‘Counseling & Coaching’ (2006 - 2016)
 • Werkgroep communicatie + organisatie PsycEvents (2012 - 2016) www.thomasmore.be/psycevents
 • Werkgroep 1e-lijnszorg 
 • Werkgroep psychosociale rehabilitatie 
 • Internationale werkgroep ASS 
 • De 'pen' van vakgroep Klinische Psychologie
 • Oprichten, doceren, coördineren + supervisie van (verdiepings)module postgraduaat “Psychopedagogische Counseling: gespreksvoering met ouders” basismodule + gevorderde module 
 • Gastlector Banaba Geestelijke Gezondheidszorg (Turnhout): module "Samenwerken in therapeutische context", vak "Groepsprocessen en groepsinteracties" + vak "Multidisciplinair samenwerken" 
 • Gastlector "Creatieve therapie" bij het vak "Denkkaders" 
 • Lector IPSIG (InterProfessioneel Samenwerken In de Gezondheidszorg)
 • Lector Practicum II Klinische Psychologie 
 • Begeleiden van stages 
 • Begeleiden van bachelorproeven 
 • Persconferentie 29/11/2012 Lezing: “Het belang van knuffelen” voor Vivabox, Global Image http://www.giveahug.be/pers/knuffels_vl.htm
 • Lector ‘gesprekstechnieken II’ 
 • Oprichten van de vakken GT-II en C&C)
 • Uitwerking tutoraatsproject sociale vaardigheden·
 • Meerjarig onderzoeksproject ‘Inzicht in non-verbaal gedrag bij normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis’
 • Medewerking aan OOF-project in samenwerking met de KULeuven (ontwikkeling van jukeboxfilmpjes met gespreksvaardigheden)
 • Aanvragen + prospecteren stageplaatsen 

Zelfstandige (2003 - heden):

 • Individuele, relatie- en gezinstherapie

Wellnesscoaching

Screening wervingsreserve bij KERN-IC

Vorming:

 • Assertiviteitstraining, vorming veerkracht en communicatietraining
Doelgroep:

Jongeren of volwassenen

 • Lezingen & studiedagen, workshops

Doelgroep: 

Personen met TS, ASS, ADHD, HSP, HB, PTSS, ... en voor naasten als familieleden, vrienden, professionelen (opvoeders, psychologen, psychiaters, psychologisch consulenten, leerkrachten, zorgcoördinatoren, verpleegkundigen, zorgkundigen, enz., geïnteresseerden.

Bv. Iktic Tourettevereniging België vzw, Vlaamse Vereniging Autisme vzw, Vorming voor onthaalouders, OLO, Opvoedingswinkel, Survivalacademy, scholen, MPC Terbank vzw, ...

Persconferentie

bv. "Het belang van knuffelen" (Vivabox)

http://www.giveahug.be/pers/knuffels_vl.htm


(Familie)ervaringsdeskundige

BTW.BE 0866.875.637 

VISUMNUMMER: 315934

ERKENNINGSNUMMER: 722105872

Gewezen bestuurslid Iktic Tourettevereniging België vzw

Lid van VVKP & teamlid cel kwaliteit VVKP www.vvkp.be

Lid van BFP

Lid psychologenkring

Lid multidisciplinaire intervisiegroep

Erkend supervisor  

bottom of page